Pļaušanai

Pļaušanai – SK1

Skābbarībai; intensīvai agrai pļaušanai, izmanto 1 gadu, labi iekultivētā, neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 40-45 kg/ha
Viengadīgā airene       50 %
(Daudzziedu airene)
Viengadīgais āboliņš     50 %
(Inkarnāta āboliņš)

Pļaušanai – SK1 Pro

Skābbarībai; agrai pļaušanai, arī piesēšanai: sezonā 3 pļāvumi; izmanto 2 gadus; labi iekultivētā, minerālaugsnē.

Izsējas norma 40-45 kg/ha
Viengadīgā airene       30 %
Ganību airene             35 %
Hibrīdā airene             35 %

Pļaušanai – SK2

Skābbarībai; vidēji intensīvai izmantošanai, agrai pļaušanai, 1.pļavums maija beigas/jūnija sākums; sezonā 3 pļāvumi; izmanto 4-6 gadus; neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 20-25 kg/ha
Lucerna                       40 %
Pļavas auzene              20 %
Hibrīdā airene              30 %
Ganību airene              10 %

Pļaušanai – SK2 Plus

Skābbarībai; intensīvai izmantošanai, agrai pļaušanai, 2-3 pļāvumi jau sējas gadā, turpmāk 1.pļāvums maija beigās; sezonā 3 pļāvumi; izmanto 4-6 gadus; neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 35-40 kg/ha:
Lucerna                             45 %
Sarkanais āboliņš            6 %
Timotiņš                            5 %
Auzeņairene                     19 %
Viengadīgā airene           25 %

Pļaušanai – SK2 Pro

Skābbarībai; intensīvai izmantošanai, agrai pļaušanai, 1.pļāvums maija beigas; sezonā 3 pļāvumi; izmanto 4-6 gadus; neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 20-25 kg/ha
Lucerna                       60 %
Pļavas auzene              15 %
Hibrīdā airene              25 %

Pļaušanai – SK2 AB

Skābbarībai; intensīvai izmantošanai, vidēji agrai pļaušanai, 1.pļāvums maija beigas; sezonā 3 pļāvumi; izmanto 4-6 gadus; neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 20-25 kg/ha
Lucerna                       30 %
Sarkanais āboliņš      21 %
Timotiņš                      49 %

Pļaušanai – SK3

Skābbarībai; vidēji intensīvai izmantošanai, vidēji agrai pļaušanai, 1.pļāvums jūnija 2.puse; sezonā 2 pļāvumi; izmanto 2-3 gadus; neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 25-30 kg/ha:
Sarkanais āb., vid. agrais    30 %
Pļavas auzene                    15 %
Timotiņš                            15 %
Ganību airene                    10 %
Hibrīdā airene                    30 %

Pļaušanai – SK3 Pro

Skābbarībai; intensīvai izmantošanai, vidēji agrai pļaušanai, 1.pļāvums jūnija 2.puse; sezonā 2 pļāvumi; izmanto 2-3 gadus; neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 25 kg/ha:
Sarkanais āb., vid. agrais    50 %
Pļavas auzene                     15 %
Timotiņš                             15 %
Ganību airene                     10 %
Hibrīdā airene                    10 %

Pļaušanai – SK4 Pro

Skābbarībai; vidēji intensīvai izmantošanai, vēlai pļaušanai, 1.pļāvums jūnija beigas; sezonā 1 pļāvums un attāls ganīšanai; izmanto 3-4 gadus; neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 25-30 kg/ha
Sarkanais āb., vēlais           30 %
Baltais āboliņš                     10 %
Pļavas auzene                     20 %
Hibrīdā airene                     40%

Pļaušanai – SK5

Skābbarībai; vidēji intensīvai izmantošanai, vidēji agrai pļaušanai, 1.pļāvums jūnija otrā puse; sezonā 2-3 pļāvumi; izmanto 3-4 gadus; piemērots kūdras augsnēm, mitrākām augsnēm.

Izsējas norma – 25-30 kg/ha
Bastarda āb.                    25 %
Niedru auzene                  30 %
Sarkanā auzene               15 %
Timotiņš                          30 %

Pļaušanai – SK5 Pro

Skābbarībai; vidēji intensīvai izmantošanai, vidēji agrai pļaušanai, 1.pļāvums jūnija otrā puse; sezonā 2-3 pļāvumi; izmanto 3-4 gadus; piemērots kūdras augsnēm, skābākām, kā arī mitrākām augsnēm.

Izsējas norma – 25-30 kg/ha
Bastarda āb.                    30 %
Pļavas auzene                  25 %
Sarkanā auzene               15 %
Timotiņš                          30 %

Pļaušanai – Klasika

Skābbarībai; vēlai pļaušanai, 1.pļāvums jūnija beigas; sezonā 2 pļāvumi; izmanto 3-4 gadus; neitrālā minerālaugsnē. Tradicionāls un populārs maisījums augstražīgu un olbaltumvielām bagātu pļāvumu iegūšanai.

Izsējas norma 25-30 kg/ha
Sarkanais āboliņš, vēlais    35 %
Timotiņš                           65 %

Pļaušanai – Klasika Plus

Skābbarībai; vidēji agrai pļaušanai, 1.pļavums jūnija 2.puse; sezonā 2-3 pļāvumi; izmanto 2-3 gadus; labi iekultivētā, neitrālā minerālaugsnē. Augstražīgs maisījums, ir iespējams iegūt ātru un kvalitatīvu ražu, jo sējot pavasarī, iespējams iegūt ražu tajā pašā gadā.

Izsējas norma 35 kg/ha
Sarkanais āb. vid.agrais    30 %
Timotiņš                           40%
Viengadīgā airene              30 %

Pļaušanai – SI1

Sienam; agrai pļaušanai, 1.pļavums maija beigās; sezonā 3 pļāvumi; izmanto 2 gadus; neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 25-30 kg/ha
Sarkanais āb., agrais          30 %
Pļavas auzene                   30 %
Timotiņš                            25 %
Ganību airene                    15 %

Pļaušanai – SI2

Sienam; agrai pļaušanai, 1.pļavums maija beigās; sezonā 3 pļāvumi; izmanto 5 gadus; mālainā neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 20-25 kg/ha
Lucerna          40 %
Pļavas auzene 20 %
Timotiņš         20 %
Ganību airene 20 %

Pļaušanai – SI3

Sienam; vidēji vēlai pļaušanai, 1.pļāvums jūnija 2.pusē; sezonā 2 pļāvumi; izmanto 2-3 gadus; neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 25-30 kg/ha
Sarkanai āb., vid. agrais 25 %
Pļavas auzene                30 %
Timotiņš                        25 %
Ganību airene                20 %

Pļaušanai – SI4

Sienam; vēlai pļaušanai, 1.pļāvums jūnija beigas; sezonā 1-2 pļāvumi; izmanto 3 gadus; neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 25-30 kg/ha
Sarkanai āb., vēlais 25 %
Pļavas auzene         20 %
Timotiņš                 35 %
Ganību airene         20 %

Pļaušanai – ZA1

Zaļbarībai; agrai pļaušanai, 1.pļāvums maija beigās; sezonā 3 pļāvumi, izmanto 2 gadus, neitrālā minerālaugsnē, var izmantot jau sējas gadā.

Izsējas norma 35-40 kg/ha
Sarkanai āb., agrais           25 %
Pļavas auzene                   20 %
Ganību airene                   25 %
Vieng. airen.                    30 %

Pļaušanai – ZA2

Zaļbarībai; agrai pļaušanai, 1.pļāvums maija beigās; sezonā 3 pļāvumi, izmanto 3-5 gadus, mālainā neitrālā minerālaugsnē.

Izsējas norma 22-26 kg/ha
Lucerna                          40  %
Pļavas auzene                 30 %
Ganību airene                  30 %