Pļaušanai un ganīšanai

  Pļaušanai un ganīšanai – Kombi S
Pļaušanai un ganīšanai; izmanto 2-4 gadus; neitrālā minerālaugsnē.
Izsējas norma 25-30 kg/ha
Sarkanai āb., vid. agrais    25 %
Pļavas auzene                   25 %
Sarkanā auzene                10 %
Timotiņš                           25 %
Ganību airene                   15 %
Pļaušanai un ganīšanai – Kombi Lukss
Pļaušanai un ganīšanai; izmanto 3-5 gadus; neitrālā minerālaugsnē.
Izsējas norma 25-30 kg/ha
Sarkanai āb., vid. agrais   15 %
Baltais āb.                       5 %
Pļavas auzene                  20 %
Sarkanā auzene                5 %
Timotiņš                          25 %
Ganību airene                  25 %
Pļavas skarene                  5 %
Pļaušanai un ganīšanai – Kombi Plus
Pļaušanai un ganīšanai; var izmantot sējas gadā – kopā 4-6 gadus; neitrālā minerālaugsnē.
Izsējas norma 40-45 kg/ha
Sarkanai āb., agrais          5 %
Baltais āb.                        5 %
Pļavas auzene                  15 %
Sarkanā auzene                5 %
Timotiņš                          15 %
Ganību airene                  15 %
Vieng. airene                   30 %
Viengadīgais āboliņš (inkarnāta)10 %