Ganīšanai

Ganīšanai – Intensive E
Ganīšanai; piena liellopiem; neitrālā minerālaugsnē.Izsējas norma 25-30 kg/ha
Sarkanai āb., vid. agrais        10 %
Baltais āb.                                   5 %
Pļavas auzene                          25 %
Sarkanā auzene                       10 %
Timotiņš                                  20 %
Ganību airene                          30 %
Ganīšanai – Intensive Premium
Ganīšanai; piena liellopiem (ar īpaši augstu proteīna potenciālu); neitrālā minerālaugsnē.Izsējas norma 25-30 kg/ha
Sarkanai āb. agrais      15 %
Baltais āb.                   10 %
Pļavas auzene              15 %
Sarkanā auzene           10 %
Timotiņš                      20 %
Ganību airene              25 %
Pļavas skarene             5 %
Ganīšanai – Intensive S
Ganīšanai; piena liellopiem, (s.āb.); neitrālā minerālaugsnē.Izsējas norma 25-30 kg/ha
Sarkanai āb. agrais      20 %
Pļavas auzene              20 %
Sarkanā auzene           10 %
Timotiņš                      20 %
Ganību airene              25 %
Pļavas skarene             5 %
Ganīšanai – Intensive B
Ganīšanai; piena liellopiem, (b.āb.); neitrālā minerālaugsnē.Izsējas norma 25-30 kg/ha
Baltais āb.                   15 %
Pļavas auzene              25 %
Sarkanā auzene           15 %
Timotiņš                      20 %
Ganību airene              20 %
Pļavas skarene             5 %
Ganīšanai – Intensive G
Ganīšanai; gaļas liellopiem; neitrālā minerālaugsnē.Izsējas norma 29-33 kg/haBaltais āboliņš                          5%
Sarkanai āb. vid. agrais          5 %
Pļavas auzene                          15 %
Sarkanā auzene                       15 %
Timotiņš                                  20 %
Ganību airene                          15 %
Hibrīdā airene                         25 %
Ganīšanai – Intensive A
Ganīšanai; aitām, kazām, trušiem; neitrālā minerālaugsnē.Izsējas norma 28-32 kg/haRagainie vanagnadziņi              5%
Sarkanai āb. vid. agrais           5 %
Baltais āb.                               5 %Lucerna                                    5%
Pļavas auzene                          20 %
Sarkanā auzene                       15 %
Timotiņš                                  15 %
Ganību airene                          20 %
Pļavas skarene                         10 %
Ganīšanai – Intensive Z
Ganīšanai; zirgiem, neitrālā minerālaugsnē.Izsējas norma 28-32 kg/ha
Niedru auzene             15 %
Pļavas auzene              15 %
Sarkanā auzene           10 %
Timotiņš                      20 %
Ganību airene              15 %
Hibrīdā airene             20 %
Pļavas skarene             5 %